O Autorze - zdjęcie

Tomasz Elbanowski

Historyk, autor publikacji pedagogicznych, inicjator akcji społecznych na rzecz dobrej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tata dziesiątki dzieci.

Małgorzata Flis

Małgorzata Flis maluje obrazy inspirowane muzyką, ruchem i rytmem. Piękne akwarele jej autorstwa zdobią wydania bajek dla dzieci i podręczniki w Polsce i daleko poza jej granicami. Spotyka się z dziećmi na warsztatach ilustratorskich i plastycznych. Mama trzech córek.

Ilustratorka - zdjęcie